Ungdomsrejseforsikring

Rejseforsikringen til dig under 35 år!

Skal man på en rejse i forbindelse med studieophold eller rejse i længere tid, købes forsikringen for den periode, du reelt rejser, og hos nogle forsikringsselskaber kan du maksimalt forsikre dig i 18 måneder.

En ungdomsrejseforsikring er god og billig for dig under 35 år, og den dækker mange punkter, som du kan se her, hvor vi bruger et eksempel på en grunddækning fra et vilkårligt forsikringsselskab:

Ungdomsrejseforsikring grunddækning

 • Dækker for en enkelt rejse
 • Dækker for en enkelt person
 • Dækker sygdom og hjemtransport
 • Dækker tilkaldelse og hjemkaldelse
 • Giver sygeledsagelse for én medrejsende
 • Dækker varige mén og dødsfald
 • Dækker ved overfald
 • Dækker bagageforsinkelse
 • Dækker selvrisiko
 • Dækker ansvar for skade på lejet feriebolig
 • Sikkerhedsstillelse
 • Dækker redningshjælp

Som med andre rejseforsikringer og årsrejseforsikringer gælder der altid en række betingelser, når du tegner en ungdomsrejseforsikring, og der er masser af ting, man skal huske udover at tegne selve forsikringen.

Hvad angår ungdomsrejseforsikringen kan nogle af disse være som følger:

Bestående sygdom

Hvis man i forvejen lider af en sygdom, kan forsikringen hos nogle selskaber dække dig, hvis sygdommen forværres på rejsen forudsat af, at din sygdom har været ”stabil” i de sidste to måneder inden afrejse

Blåt rejsekort

Husk at bestille det blå kort gennem din kommune. Dette dokumenterer, at du har ret til sygehjælp i Europa på linje med de andre borgere i det land, du rejser i.

Hvilke rejser dækker ungdomsrejseforsikringen?

Forsikringen dækker normalt studierejser, ferierejser og studieophold – hvor den forsikrede er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet – samt rejser, hvori der indgår erhvervsarbejde, samt deltagelse i ”farlig sport.”

Undtagelser, der ikke er forsikret

Ingen regel uden undtagelse – også når det gælder ungdomsrejseforsikringer!

Hos nogle selskaber kan du ikke få dækket udgifter til advokathjælp og anden rådgivning på rejsen, mens det også kan være svært at forsikre sig imod skader, der direkte eller indirekte skyldes forsætlige eller strafbare forhold eller grov uagtsomhed. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed.

Deltagelse i slagsmål, selvforskyldt beruselse, påvirkning af narkotika og selvmordsforsøg kan også være svært at forsikre sig imod.